Home

Jenaplan Epe

  • Bijzonder boeiend…Sommige ouders sturen hun kind naar een jenaplanschool omdat ze iets weten over jenaplan en vinden dat het aansluit bij hun opvoeding. Andere ouders kiezen voor de school omdat ze er in de buurt wonen of gewoon omdat het een leuke school is. Al die ouders zijn natuurlijk van harte welkom. Jenaplanscholen vinden het heel belangrijk om samen met de ouders te werken aan de ontwikkeling van de kinderen, van alle kinderen van de school. Jenaplanscholen besteden veel aandacht aan het informeren van de ouders over de manier waarop de school werkt en waarom er zo gewerkt wordt. Voor veel ouders is een jenaplanschool een heel ander soort school dan ze gewend zijn vanuit hun eigen schooltijd. Kinderen leren op jenaplanscholen meer dan alleen taal, lezen en rekenen. Natuurlijk zijn dat belangrijke vaardigheden, maar er zijn nog meer zaken van levensbelang voor een succesvolle toekomst. lees meer
  • Voor ieder kind een DopperVanuit de middenbouw stamgroep-avond, ontstond het idee om samen doppers aan te schaffen voor de kinderen, om het water drinken onder de kinderen, verder te promoten. Dat is door de ouderraad opgepakt. Alle kinderen hebben vorig schooljaar in september een dopper ontvangen van de ouderraad, als cadeau i.v.m. het 35-jarig bestaan van onze school. Zie ook artikel Veluweland Ouders en kinderen die later in de school gekomen zijn, vroegen waar ze die dopper konden bestellen voor hun kind. Tijdens de laatste ouderraadvergadering is besloten dat elk nieuw kind dat op school komt, ook een Dopper krijgt. We gaan met terugwerkende kracht de huidige kinderen die nog geen Dopper hebben, ook een Dopper geven. Het is een mooi gezicht met al die Doppers op de tafel. 
  • ’t Hoge Land is een gezonde schoolOnze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.   Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.  

Over ’t Hoge Land gesproken…

Ik vind het leuk op de Jenaplanschool, omdat iedereen zijn eigen inbreng heeft.
Mariska Weemaes; Leerkracht Middenbouw

Janny Bolink, directeur

Welkom op de website van jenaplanschool ’t Hoge Land in Epe! We verwachten dat u een mooi beeld krijgt van onze school, na het bekijken van de website.  

De school is door ouders uit Epe opgericht. Schooljaar 1981-1982 bezochten de eerste kinderen onze school.  Vanaf het begin is bewust gekozen voor het jenaplanconcept. Het concept geeft ons het bestaansrecht in Epe. De kinderen die onze school bezoeken, komen uit Epe en uit de regio. Door de bewuste keuze van de ouders voor onze school,  kunnen we het jenaplanconcept waarmaken. Als zogenaamde 1-pitter, maak je samen de school: ouders, teamleden en kinderen.

Wij bieden een zeer sfeervolle school met modern goed onderwijs. We hebben in school een eigen bibliotheek met meer dan 5000 titels, waar de kinderen de boeken mogen lenen en naast echte boeken werken we ook met moderne media, zoals laptops en I-pads. We leren niet alleen met het hoofd, maar ook met hart en handen. We maken leren betekenisvol. 

We wensen u veel leesplezier. 

Janny Bolink

directeur

fotomel_1328_jp2013

Teamfoto 2017

Teamfoto 2017