aanmelden | peuters vanaf 2 jaar en aanmelding kleuters

Aanmelden Peuters

Geïnteresseerde ( nieuwe) ouders kunnen na ontvangst en lezing van het informatiepakket een gesprek aanvragen bij de directeur. Vervolgens vindt er een intakegesprek plaats en is er een rondleiding. Na inschrijving ontvangen de ouders/verzorgers een bevestiging van onze administratief medewerker. Bij wijze van schoolgewenning mag een kind  van 3 jaar en 10 maanden maximaal 3 keer de school bezoeken voor zijn/haar vierde verjaardag. De stamgroepleider, bij wie uw kind komt, neemt contact met u op. U bent van harte welkom om met uw kind de sfeer van de stamgroep mee te beleven.

In de weken voor de zomervakantie gaan alle kinderen op een vast moment kennismaken met hun nieuwe stamgroep. Dan worden ook de nieuwe kleuters uitgenodigd. De kinderen worden leerplichtig op de eerste schooldag van de maand waarin zij 5 jaar worden.

Wij hanteren een toelatingsbeleid voor onze school om er voor te zorgen dat in elke groep een verantwoord aantal kinderen wordt geplaatst. Per schooljaar wordt bekeken of er zij-instromers geplaatst kunnen worden. Een toelatingscriterium is het kinderaantal met betrekking tot de groepsgrootte.  Een ander criterium is ook de zorgvraag van de nieuwe kinderen. Bij extra zorg wordt gekeken hoe de bestaande groep opgebouwd is, om de vraag te beantwoorden: “Past dit kind op dit moment in deze groep? “ Binnen een goed jenaplansysteem weegt dit bijzonder zwaar.

Wanneer uw kind naar een andere basisschool vertrekt, bijvoorbeeld door verhuizing, dan stellen wij voor de nieuwe school een onderwijskundig rapport op.

 

 

Contact

Jenaplanschool 't Hoge Land

Schotweg 2, 8162 GM Epe
tel: 0578 62 04 26

Aanmelden zoon/dochter
Stuur onderstaande gegevens naar administratie@jenaplanepe.nl

- Naam Achternaam + geboortedatum kind
- Telefoonnummer
- Adres, postcode en woonplaats
- E-mailadres

 

Jenaplan Epe