Vanuit de middenbouw stamgroep-avond, ontstond het idee om samen doppers aan te schaffen voor de kinderen, om het water drinken onder de kinderen, verder te promoten. Dat is door de ouderraad opgepakt. Alle kinderen hebben vorig schooljaar in september een dopper ontvangen van de ouderraad, als cadeau i.v.m. het 35-jarig bestaan van onze school. Zie ook artikel Veluweland

Ouders en kinderen die later in de school gekomen zijn, vroegen waar ze die dopper konden bestellen voor hun kind. Tijdens de laatste ouderraadvergadering is besloten dat elk nieuw kind dat op school komt, ook een Dopper krijgt. We gaan met terugwerkende kracht de huidige kinderen die nog geen Dopper hebben, ook een Dopper geven. Het is een mooi gezicht met al die Doppers op de tafel.