Tips voor thuis

Taal en rekenen is belangrijk

 • Lees kinderen veel voor, laat ze plaatjes zien en laat ze erbij vertellen, zing liedjes en zeg versjes op!
 • Goed voorbeeld doet goed volgen: als je als ouder boeken leest, de krant leest, dan gaan kinderen dat ook doen. Je bent een voorbeeld.
 • Zorg elke dag voor gezamenlijke momenten zonder veel afleiding. Elke avond bijvoorbeeld samen eten, waarbij ieder vertelt over de belevenissen van de dag.
 • Maak volgordes: van groot naar klein, dik, dun, veel en weinig, links en rechts.
 • Kijk rond en zoek dingen op die met getallen te maken hebben. en af en toe tellen.
 • Speel veel spelletjes met kinderen. Samen spelen hoort bij Jenaplan.
 • Geef kinderen veel gelegenheid om te tekenen, te schrijven, te kliederen, te bouwen!

De wijde wereld in:

 • Ga met kinderen naar buiten op de fiets, met de trein met de bus. Neem ze mee naar de winkel, de markt, de sinterklaasoptocht, de paarden vierdaagse, de hertjes, de speeltuin, het ijs op.
 • Bezoek een museum.
 • Ga naar sportwedstrijden kijken.
 • Ga naar straatfestivals, een muziekoptreden, theater, of ga naar buiten als de harmonie langs komt.
 • Maak samen met je kind een vlieger en ga vliegeren.
 • Bezoek de zee, bouw zandkastelen en ga krabbetjes vangen.
 • Ga de wei in, slootjes springen, tussen de koeien lopen en trap vooral niet in een koeienvlaai.

En wat ook kan:

 • Hutten bouwen en boompje klimmen.
 • Voor een dier zorgen
 • Het bos in en speuren naar “wild”
 • Kleine beestjes zoeken en jonge vogels bekijken
 • Bloemen plukken ( waar het mag)
 • Een nachtelijke tocht maken
 • Verdwalen…..