Vieringen

Vieringen

Het gaat om het samen delen van authentieke ervaringen. Week- en jaarritme worden sterk bepaald door vieringen.

Vieringen zijn vooral bedoeld om te laten zien wat we als stamgroep gedaan, geleerd, ontdekt hebben. zo delen we onze kennis, vaardigheden en houding met de andere stamgroepen en ouders. Met vieringen werk je aan de school als leef- werkgemeenschap van kinderen, ouders en stamgroepleiders.

Bij vieringen krijgen kinderen veel kansen om te leren presenteren.