ORGANISATIE

Navigation menu

In grote lijnen:

Bestuur
Mr
Oudervereniging
Afscheid groep 8
Ouderkring
Team met o.a. stamgroepleiders

Wij stellen bijzondere eisen aan de stamgroepleiders.

De stamgroepleiders op ’t Hoge Land zijn allemaal in het bezit van het Jenaplandiploma.
Dat is nodig om goed jenaplanonderwijs te geven. De stamgroepleider is vooral een pedagoog.
Voorwaarde voor een goede stamgroep  is een positief pedagogisch klimaat.

Jenaplan Epe