Projectwerk

Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. Wij geven de wereldoriëntatie vorm met projecten. Binnen deze projecten komen de kinderen in aanraking met verschillende aspecten van natuur, aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en gezond gedrag. We zorgen dat kinderen optimaal betrokken zijn bij het onderwijs doordat het betekenisvol is.

De stamgroepsleider formuleert de leerdoelen en bedenkt startactiviteiten, die kinderen prikkelen om meer te willen weten van het onderwerp. In de onderbouw worden hoeken ingericht, die uitnodigen tot spelen en leren. In de middenbouw vindt een overstap plaats van spelend leren naar leren. In de bovenbouw onderzoeken kinderen wat ze al weten van een onderwerp en formuleren vervolgens hun eigen leervragen. Daarna starten ze met het zoeken naar antwoorden op die leervragen en doen ze onderzoek in groepjes of individueel. Ze lezen boeken, raadplegen internet, onderzoeken, experimenteren en doen ontdekkingen.

De kinderen zoeken oplossingen voor problemen, die zij tegenkomen op hun zoektocht naar antwoorden op hun eigen leervragen.

De schoolwoonkamer, het lokaal met de uitstraling van een woonkamer, staat centraal als werk-, verzamel- en inspiratieplek. Hier kunnen de kinderen hun activiteiten tijdens het proces laten zien. Uiteindelijk presenteren de kinderen de resultaten aan elkaar in de eigen groep. Ook tijdens de weeksluiting wordt er een keuze gemaakt uit de presentaties, om te laten zien aan kinderen en ouders waar de groep mee bezig is geweest. De stamgroepsleiders begeleiden en stimuleren de kinderen, zodat de doelen bereikt worden. We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk ‘levende’ wereldoriëntatie te realiseren. Dus niet alleen maar uit boekjes leren, maar de kinderen ook zelf onderzoek laten doen. Door regelmatig naar een eindproduct toe te werken, krijgt het proces een betekenisvolle invulling.

Projectwerk - jenaplanschool 't Hoge Land in Epe

Samen op stap

Wij willen betekenisvol leren door te ervaren: kinderen die niet alleen lezen over de natuur, maar de natuur intrekken en ervaren. Geen foto’s van schilderijen op de IPad, maar ook echt eens naar een museum gaan om het echte werk te zien. Niet lezen over zorgproblematiek, maar in een ziekenhuis achter de schermen te kijken wat men nu doet om de zorg zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren. Op deze manier leren de kinderen met al hun zintuigen waar te nemen, eigen vragen te stellen en beantwoorden met behulp van de praktijk.

Dit past volledig in de huidige ontwikkeling binnen het onderwijs. Ook onze schoolreisjes zijn ook gekoppeld aan het projectwerk. Binnen o.a. het thema ‘de stad’ en ‘de natuur’, gaan de kinderen samen op stap. Veelal wordt het thema van de schoolreizen samen met de ouders vorm gegeven. Geen pretparken en dierentuinen, maar thematische buitenschoolse activiteiten.

We proberen er ook tijdens de projecten veel op uit te gaan. Leren uit het echte leven, weten waar je voor leert. Daarmee bouw je herinneringen op.

Wat je leert uit boekjes moet je onthouden, wat je leert uit het werkelijke leven, worden herinneringen.