Kom gerust een kijkje nemen
en zíen hoe we samenleven.

Jenaplanonderwijs

Jenaplanonderwijs is een vorm van onderwijs die gericht is om te leren samenleven. Het gaat om betekenisvol leren met hoofd, hart en handen. In het filmpje is dit prachtig uitgelegd.

Peter Petersen

De grondlegger van het Jenaplanonderwijs is de Duitse pedagoog Peter Petersen (1884-1952). Peter Petersen werd in 1884 geboren in een boerengezin in een dorp in Grossenwiehe in Duitsland aan de Duits-Deense grens. In 1923 werd Peter Petersen hoogleraar in de opvoedkunde.

Hij kreeg daarbij de leiding over het pedagogisch seminarie en van de universitaire oefenschool in het Oost-Duitse Jena. Op verzoek van ouders uit de stad Jena en omgeving heeft Peter Petersen een universitaire oefenschool ingericht naar zijn vernieuwingsinzichten. Klik hier en lees meer over de grondlegger van het Jenaplanonderwijs en het ontstaan van de nieuwe-schoolbeweging.

Klik hier en lees meer over de grondlegger van het Jenaplanonderwijs en het ontstaan van de nieuwe-schoolbeweging.

Stamgroepen

Stamgroepen

Onze kinderen worden ingedeeld in stamgroepen. Een stamgroep is een groep met kinderen uit drie verschillende leerjaren of groepen. Je zit dus niet in groep 5, maar in een middenbouwgroep. De hele stamgroep voelt zich verantwoordelijk voor het leren van ieder kind in de stamgroep. Daar helpen we elkaar ook bij. Samen maken we plannen en voeren die uit.

  • Onderbouw: groep 1-2
  • Middenbouw: groep 3-4-5
  • Bovenbouw: groep 6-7-8

We vertellen u graag alles over de stamgroepen.

Klik hier en ontdek hoe het binnen onze school werkt

De 4 basisactiviteiten

De grondvormen waarmee we werken in het jenaplanonderwijs, zijn gesprek, spel, werk en viering. Deze vier zijn allemaal belangrijk, maar dat wil niet zeggen dat ze ook even vaak voorkomen op een dag. Werk neemt veel meer tijd in beslag dan gesprek, spel en viering. Toch zorgen deze vormen ervoor dat de kinderen in balans zijn, dat er aandacht is voor hoofd, hart en handen.

Hoe we gesprek, spel, werk en viering vormgeven, leest u hier
kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten

Het Jenaplanconcept is een concept, waarin relaties centraal staan:
• de relatie van het kind met zichzelf;
• de relatie van het kind met de ander en het andere;
• de relatie van het kind met de wereld.

Om het belang van deze relaties in het Jenaplanonderwijs te tonen, zijn er twaalf kernkwaliteiten geformuleerd. Een Jenaplanschool richt de omgeving zodanig in, dat deze kwaliteiten gerealiseerd worden.

Bekijk hier de 12 kernkwaliteiten

Jenaplanessenties

Naast het verkrijgen van een goede basiskennis, leren de kinderen meer op ’t Hoge Land! Ze leren en oefenen vaardigheden voor de toekomst. Deze vaardigheden vertalen wij naar de Jenaplan essenties.

Bekijk de Jenaplan essenties (PDF)
jenaplanessenties

Basisprincipes

De Nederlandse Jenaplanvereniging heeft de basisprincipes ongeveer tien jaar geleden vastgesteld. Slechts die scholen die werken vanuit deze principes en ze tevens hebben vermeld in het schoolplan, kunnen lid worden van de Nederlandse Jenaplanvereniging. De principes vormen eigenlijk de normen voor het denken en handelen. Ze geven een gemeenschappelijke basis aan, van waaruit men wil werken en ze geven een richting aan voor het denken en handelen.

De basisprincipes zijn in 3 delen opgedeeld: de mens, de samenleving en de school.

Lees hier alle 20 basisprincipes (PDF)