Ouderparticipatie

Samen met de ouders willen we een school creëren waarin meer gebeurt dan taal, lezen en rekenen alleen. Om dit te realiseren helpen ouders mee in de school. Dat kan op alle niveaus plaatsvinden:

Als hulpouder in de groep: stamgroepouder, leesouder, fietsouder, keuzewerkouder, maar ook voor hulp tijdens speciale activiteiten zoals sint, kerst, schoolreis, projectwerk, enz.

Als werkgroep lid: pr, bibliotheek, halinrichting, buitenterrein, Sint, kerst, lentefeest…., of op schoolniveau: MR, OR, in de Raad van Toezicht met een bestuursfunctie. Er is altijd wel wat te doen binnen school.

Wij verwachten dan ook van de ouders een betrokken en actieve inzet om de school daarmee te ondersteunen. Samen kunnen we meer.

Elke ochtend hebben we koffieochtend. De school gaat om 8.00 uur open, ouders en kinderen komen binnen en om 8.30 uur gaan de kinderen aan het werk. Voor de ouders is er gelegenheid om aan de koffietafel samen een kop koffie of thee te drinken. Vanaf 9.00 uur is de hal voor de kinderen.

De school is door ouders opgericht in 1982. Een unieke situatie binnen de gemeente Epe. De betrokkenheid van ouders is daarom nog steeds heel belangrijk en voelbaar binnen de school.

Samen met de ouders willen we een school creëren waarin meer gebeurt dan taal, lezen en rekenen. Wij zijn er voor de kinderen. Om dit te realiseren helpen ouders mee in de school. Dat kan op alle niveaus plaatsvinden.

Ouderpart_Verkeersouder

Feesten

Samen vieren.

Het markeert ook de tijd. In een jaar zijn het vaste momenten, voor iedereen herkenbaar. Steeds zijn er terugkerende momenten waarop we als school gezamenlijk vieren, samen onze gezamenlijkheid beleven. We kennen o.a. de volgende feesten en vieringen:

  • Eerste schooldag na de zomervakantie.
  • Sinterklaasviering, paaslunch, eindgroep 8 viering, afscheidsavond, welkom nieuwe kinderen.
  • Het herfstfeest. Een feest voor de nieuwe en oude ouders, om met elkaar kennis te kunnen maken. Dit feest is zonder kinderen.
  • De kerstviering: een feest samen met kinderen en ouders. Bij deze viering staat de kerstbeleving centraal.
  • Het lentefeest: een kunstzinnige, thematische dag, waaraan kinderen, ouders en stamgroepleiders deelnemen. Tussen de middag is er een gezamenlijke lunch waaraan iedereen deelneemt.
  • Het eindfeest waarop we als schoolgemeenschap afscheid nemen van de achtste jaars kinderen en sommige ouders.
Lentefeest - Welkom bij jenaplanschool 't Hoge Land in Epe