Typetuin

Computergebruik is van deze tijd. Op school hebben we laptops, pc’s en I-Pad’s. We willen dat onze kinderen op een speelse manier leren typen, om op een snelle manier teksten uit te werken. Het is een vaardigheid die ook voor de toekomst heel handig is. Onze kinderen krijgen in groep 5, als oudste van de middenbouw, de speelse, adaptieve typecursus Typetuin aangeboden. Op eigen niveau werken ze toe naar het typediploma.

Meer weten? www.typetuin.nl
Typetuin - jenaplanschool 't Hoge Land in Epe
Robotica - jenaplanschool 't Hoge Land in Epe

Robotica

Robotica is nog een ondergeschoven kindje in het onderwijs. Toch is het erg belangrijk dat kinderen hiermee in aanraking komen, omdat het hun toekomst is. Robots zijn niet meer weg te denken als zij aan het werk gaan. De kinderen in de bovenbouw bouwen hun eigen robot – Leaphy – en leren hem zelf te programmeren. Uiteindelijk mogen de kinderen hem houden en mag Leaphy mee naar huis.

IT

Elke groep heeft 4 à 5 vaste computers, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Daarnaast heeft elke groep 4 laptops en 4 I-Pad’s. Met deze IT-middelen geven we kinderen de gelegenheid om digitaal werk te maken en veel programma’s te gebruiken om hun leerstof te helpen eigen te maken en mediawijs te worden.

it - jenaplanschool 't Hoge Land in Epe

Pesten: niet toegestaan.

Wij hebben als school gekozen voor KiVa, omdat het een bewezen werkend programma is.

Pesten op school is een probleem dat bijna overal ter wereld voorkomt. Kinderen die gepest worden, ondervinden hier veel last van. Zowel nu als in de toekomst.

KiVa is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Pesten wordt gezien als een groepsverschijnsel. Kiva focust zich niet alleen op de pesters en het slachtoffer, maar gaat ervan uit dat de hele groep een rol speelt bij pesten. Kinderen pesten bijvoorbeeld om hun populariteit te vergroten. Als de hele groep pesten afkeurt en optreedt tegen pesters, dan zullen pesters sneller stoppen met pesten.

Uit evaluaties blijkt dat op KiVa-scholen minder gepest wordt. Het heeft ook het cyberpesten laten afnemen.

Het is belangrijk dat zowel op school als thuis de boodschap wordt gegeven dat pesten niet is toegestaan en dat kinderen die gepest worden op onze steun kunnen rekenen.

Wekelijks worden er KiVa-lessen gegeven in alle groepen om pesten snel te herkennen en te stoppen. Er zijn 10 thema’s, met 10 regels. De benadering is:

  • Hoofd: Wat is pesten, welke rollen zijn er in een groep, wat is een goede groep, hoe kan ik een gepest kind helpen?
  • Hart: Wat doet het met je?
  • Handen: Wat kun je doen om pesten tegen te gaan?

We zijn er niet allemaal verantwoordelijk voor dat er gepest wordt, maar we zijn er wel allemaal verantwoordelijk voor dat het stopt.

Verder lezen? Klik hier voor de site over KiVaBekijk hier de folder (pdf)
Kinderraad - jenaplanschool 't Hoge Land in Epe

Kinderraad

Belangrijke punten uit de groep die ook belangrijk zijn voor de hele school, worden meegenomen naar de Kinderraad.

Elke maand komt de kinderraad bijeen. In de kinderraad zitten vanuit elke groep 2 gekozen vertegenwoordigers namens de middenbouw- en bovenbouwgroepen. Een van de kinderen is de voorzitter en leidt de vergadering en een ander kind is de secretaris die de notulen maakt. De directeur maakt ook deel uit als lid van de kinderraad voor de informatie.

De kinderen bespreken de punten die uit de groepen komen, maar ze kunnen zelf ook nieuwe punten inbrengen om te bespreken. Tevens is de kinderraad een rijke bron van informatie voor de school. Zo heeft de kinderraad de Gemeente Epe geadviseerd over de items die in het kindpakket zouden moeten komen.

Feesten

Samen vieren.

Het markeert ook de tijd. In een jaar zijn het vaste momenten, voor iedereen herkenbaar. Steeds zijn er terugkerende momenten waarop we als school gezamenlijk vieren, samen onze gezamenlijkheid beleven. We kennen o.a. de volgende feesten en vieringen:

  • Eerste schooldag na de zomervakantie.
  • Sinterklaasviering, paaslunch, eindgroep 8 viering, afscheidsavond, welkom nieuwe kinderen.
  • Het herfstfeest. Een feest voor de nieuwe en oude ouders, om met elkaar kennis te kunnen maken. Dit feest is zonder kinderen.
  • De kerstviering: een feest samen met kinderen en ouders. Bij deze viering staat de kerstbeleving centraal.
  • Het lentefeest: een kunstzinnige, thematische dag, waaraan kinderen, ouders en stamgroepleiders deelnemen. Tussen de middag is er een gezamenlijke lunch waaraan iedereen deelneemt.
  • Het eindfeest waarop we als schoolgemeenschap afscheid nemen van de achtste jaars kinderen en sommige ouders.
Lentefeest - Welkom bij jenaplanschool 't Hoge Land in Epe